Prawa autorskie i znaki towarowe

  1. Niniejsza strona internetowa została opracowana przez firmę GRAFIKA INTERNET KOMPUTERY pawgaw.pl na zlecenie AKADEMII TENISA Chełmiec – Janusz Stanek. Wszelkie prawa związane z treścią i architekturą strony, w tym m.in. zdjęciami, materiałami wideo, tekstami, logo, sloganami, nazwami biznesowymi itp., są zastrzeżone.
  2. Prawa te są chronione krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawnymi, których przestrzeganie jest obowiązkiem odwiedzających. W zależności od okoliczności prawa te mogą być egzekwowane przez AKADEMIĘ TENISA Chełmiec – Janusz Stanek, jej jednostki biznesowe lub strony trzecie. W tym ostatnim przypadku AKADEMIA TENISA Chełmiec – Janusz Stanek może tam, gdzie to możliwe, wskazać na stronie właściciela takich praw. O ile nie określono inaczej, odniesienia do produktów (w tym produktów opatrzonych znakami ® oraz ™) znajdujące się na stronie stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe ich właścicieli lub jednej z jej spółek zależnych.
  3. Zabrania się powielania, transmitowania, przekazywania lub udostępniania niniejszej strony internetowej oraz jej treści (lub ich części) w jakiejkolwiek formie do wiadomości publicznej bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody AKADEMIA TENISA Chełmiec – Janusz Stanek i/lub jej jednostek biznesowych.
  4. W celu osobistego, niekomercyjnego użytku użytkownik może wydrukować fragmenty treści zamieszczonych na stronie internetowej (za wyjątkiem zdjęć z galerii, których zabrania się drukować, powielać lub w inny sposób reprodukować, chyba że udzielono na to wyraźnego, indywidualnego pozwolenia, jak określono powyżej) pod warunkiem, że wszelkie kopie tych dokumentów będą zawierały adnotację dotyczącą praw autorskich.
  5. Treść adnotacji brzmi następująco: „Niniejsze treści mogą być powielane w celach niekomercyjnych, o ile zostanie podane ich źródło: © AKADEMIA TENISA Chełmiec – Janusz Stanek, 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone”.